Co je to tantra?

…z mého úhlu pohledu…

 Článků o tom, co Tantra je nebo není, koluje internetem spousta.

S některými souzním, u některých se chytám za hlavu. Některé popisují (více či méně záměrně) pouze určité aspekty tantrického učení, jiné jsou bohužel plné mýtů či zavádějících informací.

Co si vybírám o Tantře říkat a sdílet, je MÉ VLASTNÍ POCHOPENÍ, ZKUŠENOSTI A VHLEDY. Stále jsem na cestě, stále zkoumám, stále se učím. A věřím, že ten růst nikdy neustane. I to je pro mě součástí života tantričky.

Co pro mě tedy Tantra znamená?

TANTRA JE VĚDOMÝ, INTENZIVNÍ A KOMPLEXNÍ ŽIVOTNÍ STYL, nikoliv pouze smyslné celotělové masáže.

Je to ZPŮSOB BYTÍ a nahlížení na svět – okolo nás i uvnitř nás. JE TO VZTAH, který máme se životem.

Je to VELICE ROZSÁHLÁ „FILOZOFIE“ mnoha variant a směrů.

Je to spirituální CESTA, která nás, mimo jiné, vede ke znovu nalezení a PROJEVENÍ NAŠÍ PŘIROZENOSTI.

TANTRA UČÍ BÝT S TÍM, CO JE, milovat to, přijímat to. Nesnažit se to násilím změnit, potlačit nebo dělat, že to neexistuje. Učí nás vnímat, žít, nelpět. NAVYŠUJE TAKÉ NAŠE KAPACITY A VEDE NÁS DO STAVU BEZPODMÍNEČNÉ BLAŽENOSTI.

Je to CESTA ŽIVOSTI, upřímnosti, plnosti, rozmanitosti, lásky, vědomí, energie.

#jetoprokazdeho

V doslovném překladu znamená slovo Tantra „TKANINA / VZTAH / SPOJENÍ“. 

Pro mě je ŽIVOTNÍM STYLEM plným živosti, radosti, hravosti, šťavnatosti, kvality, plné přítomnosti a božského vědomí, HŘIŠTĚM A ŠKOLOU ZÁROVEŇ

Je DUCHOVNÍ PRAXÍ, která mě širokou paletou metod a nástrojů vede k souladu s Bohem (/vesmírem/existencí) a blahodárnému fyzickému, mentálnímu a emočnímu ZDRAVÍ.

Na Tantře mě baví její fyzická cvičení, dechové praxe, meditace, rituály, očisty, zpěvy manter, obdivování krásy a živosti všude okolo mě. MILUJU JI JAKO VĚDU O ŽIVOTĚ. Vědu o tom, jak být živá, zářivá, naplněná.

TANTRICKÉ UČENÍ MI POMÁHÁ PROPLOUVAT ŽIVOTEM v lehkosti, s radostí, naplněním, pokorou a silnou vnitřní integritou. Baví mě, že nedává konkrétní odpovědi, ale vede mě k vlastnímu zkoumání. Neříká, co si mám myslet, dělat nebo čemu věřit. Poskytuje mi mapu, díky které mohu nacházet vlastní závěry.

Tantrické pro mě je, například když:

NEUTEČU Z NEPŘÍJEMNÉ SITUACE, ale nadechnu se do ní, zavnímám čeho ve mě se dotýká, uvědomím si, že se mohu rozhodnout, jestli a jak zareaguju

DIVOCE TANČÍM, hlasitě se směju, žalostně PLÁČU, agresivně KŘIČÍM, vztekám se, miluju, pečuju, medituju… naplno v dané energii a přesto tak, abych neublížila ani sobě ani nikomu v mém okolí

HLUBOCE KONTEMPLUJI (soustředěně rozjímám) NAD SVÝM ŽIVOTEM, píšu si deník, tvořím vision board, dělám si revizi svého hodnotového systému, reflektuji, zda plně projevuji své dary a talenty a jaká část mé osobnosti ještě vyžaduje transformaci a pozvednutí do vyšších sfér

PROMILUJI CELOU NOC se záměrem otevření srdce, posílení a rozproudění vitální a erotické energie do celého těla, harmonizace menstruace, rozšíření extatického potenciálu, prohloubení důvěry v život…

OPTIMALIZUJI SVÉ KAŽDODENNÍ PROŽÍVÁNÍ – pečuji o své cirkadiánní RYTMY („vnitřní biologické hodiny“, které 24/7 koordinují fyzické a mentální procesy v celém těle), POHYB, STRAVU, PSYCHOHYGIENU

♡ NEUSTÁLE ROZŠIŘUJI SVOU KAPACITU, posouvám své hranice, vzdělávám se, rostu a stávám se stále lepší verzí sebe sama

KULTIVUJI V SOBĚ ROLI POZOROVATELE, všímám si, jak přemýšlím a jednám a vědomě si to volím (nejedu na autopilota)

Co pro mě osobně Tantra je nebo není můžeš číst také na mých sociálních sítích (odkazy jsou hned pod tímto textem), případně v dalších článcích tady na blogu. Až nastane ten správný čas pro osobní prožitek, využij záložku „kontakt“. 

s láskou, Lucie